Funkcije za Vhod/Izhod datotek

Ukaz Get

V spremenljivko prebere zapis relativne datoteke ali pa zaporedje bajtov iz binarne datoteke.

Ukaz Input#

Bere podatke z odprte sekvenčne datoteke.

Ukaz Line Input #

Bere nize znakov s sekvenčne datoteke v spremenljivko.

Ukaz Put

Zapiše zapis v relativno datoteko ali pa zaporedje bajtov v binarno datoteko.

Ukaz Write

Piše podatke v sekvenčno datoteko.

Funkcija Loc

Vrne trenutni položaj v odprti datoteki.

Funkcija Seek

Vrne položaj za naslednjo operacijo branja ali pisanja v datoteko, odprto z ukazom Open.

Funkcija Eof

Ugotovi, ali je kazalec datoteke prišel do konca datoteke.

Funkcija Lof

Vrne velikost odprte datoteke v bajtih.