Funkcija RGB

vrne dolgo celo vrednost za barvo, sestavljeno iz rdeče, zelene in modre komponente.

Skladnja:

RGB (Rdeča, Zelena, Modra)

Vrnjena vrednost:

Long

Parameter:

Rdeča: Izraz vrste Integer, ki predstavlja rdeči delež (0-255) sestavljene barve.

Zelena: Izraz vrste Integer, ki predstavlja zeleni delež (0-255) sestavljene barve.

Modra: Izraz vrste Integer, ki predstavlja modri delež (0-255) sestavljene barve.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleColor

Dim lVar As Long

  lVar = rgb(128,0,200)

  MsgBox "Barvo " & lVar & " sestavljajo:" & Chr(13) &_

    "rdeča barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_

    "zelena barva= " & Red(lVar) & Chr(13)&_

    "in modra barva = " & Red(lVar) & Chr(13), 64,"barve"

End Sub