Prikazovalne funkcije

Ta odsek prikazuje funkcije med izvajanjem, s katerimi se na zaslon izpisuje informacijo.

Ukaz MsgBox

Prikaže pogovorno okno s sporočilom.

Funkcija MsgBox

Pokaže pogovorno okno s sporočilom in vrne vrednost.

Ukaz Print

Izpiše določene nize ali številske izraze v pogovorno okno ali v datoteko.