Funkcije med izvajanjem

Ta odsek opisuje funkcije med izvajanjem za LibreOffice Basic.

Konstante v Basicu

Konstante, uporabljene v programski kodi Basic

V/I funkcije zaslona

Ta odsek opisuje funkcije med izvajanjem, ki jih uporabljamo za klic pogovornih oken kot vhod in izhod uporabnišlih vnosov.

V/I funkcije za datoteke

Uporabljajte V/I funkcije za datoteke za ustvarjanje in obdelovanje datotek (podatkov) za uporabnika.

Funkcije za datum in čas

Uporabljajte tu opisane ukaze in funkcije, če potrebujete operacije na datumih in na časih.

Funkcije za obravnavo napakam

Uporabljajte naslednje ukaze in funkcije, da definirati, kako se bo LibreOffice Basic odzival na napake med izvajanjem.

Logični operatorji

LibreOffice Basic uporablja naslednje logične operatorje.

Matematični operatorji

LibreOffice Basic uporablja naslednje matematične operatorje.

Numerične funkcije

Naslednje numerične funkcije opravljajo izračune. Matematični in Boolovi operatorji so opisani v posebnem odseku. Razlika med funkcijami in operatorji je v tem, da funkcije sprejmejo argumente in vrnejo rezultat, operatorji pa vrnejo rezultat na osnovi obeh numeričnih izrazov, ki jih dotični operator povezuje.

Nadzorovanje izvajanja programa

Naslednji ukazi kontrolirajo izvajanje programa.

Spremenljivke

Naslednje funkcije in ukazi so namenjeni delu s spremenljivkami. S temi funkcijami lahko deklarirate ali definirate spremenljivke, spremenite vrsto spremenljivk ali pa določite, kakšne vrste so.

Primerjalni operatorji

Tukaj so opisani operatorje za primerjave, ki so na voljo.

Nizi

Naslednje funkcije in ukazi preverjajo in vračajo nize.

Drugi ukazi

Tu seznam funkcij in ukazov, ki niso bili omenjeni v drugih kategorijah.