Prikaz pogovornega okna s programsko kodo

V oknu LibreOffice BASIC za pogovorno okno, ki ste ga ustvarili, zapustite urejevalnik pogovornih oken s klikom na imenski zavihek modula, kateremu je pogovorno okno dodeljeno. Zavihek z imenom je na dnu okna.

Vnesite sledečo kodo za proceduro imenovano PrikaziPogOkno1. V tem primeru je ime pogovornega okna, ki ste ga ustvarili, »Pogovorno okno 1«:

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Brez uporabe »LoadDialog« lahko prikličete kodo takole:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Ko zaženete to kodo, se bo prikazalo »Pogovorno okno 1«. Zaprete ga z gumbom za zapiranje v naslovni vrstici (x).