Programski primeri za kontrolnike v urejevalniku pogovornih oken

Sledeči primeri so za novo pogovorno okno, imenovano »Pogovorno okno 1«. V urejevalniku pogovornih oken uporabite orodja v vrstici Kontrolniki, s katerimi lahko ustvarite pogovorno okno in dodate naslednje kontrolnike: potrdilno polje z imenom »Potrdilno polje 1«, a polje z nalepko z imenom »Napis 1«, gumb z imenom »Gumb1« in seznamsko polje z imenom »Seznamsko polje 1«.

Ikona opozorila

Pazite na velike in male črke v imenih, ko kontrolniku dodelite predmetno spremenljivko.


Globalna funkcija za nalaganje pogovornih oken

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Prikaz pogovornega okna

REM globalna definicija spremenljivk

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Pregledovanje in urejanje lastnosti kontrolnikov v programu

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM najdi model pogovornega okna

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM prikaži besedilo za Napis1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM določi novo besedilo za kontrolnik Napis1

  oNapis1.Text = "Nove datoteke"

  REM prikaži lastnosti kontrolnika CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM določi novo stanje za kontrolnik CheckBox1 za model kontrolnika

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM prikaži modelne lastnosti kontrolnika CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM prikaži lastnosti kontrolnika CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM izvedi pogovorno okno

  oDialog1.Execute()

End Sub

Dodaj vnos na seznamsko polje

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM doda nov vnos v polje ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oSezPolje.additem("Nov vnos" & iStevec,0)

End Sub

Odstrani vnos iz seznamskega polja

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM odstrani prvi vnos iz kontrolnika ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub