Rámec

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

Frame Interactively

Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.

Rámec

Vloží rámec, ktorý ide použiť pre vytvorenie jedného či viacej stĺpcov textu a objektov.

Plávajúci rámec

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#floating_frame_text not found).