Panel textového objektu

Obsahuje príkazy na formátovanie textu, ktorý je obsiahnutý v kresbe. Panel Textový objekt sa zobrazí, pokiaľ dvojkliknete do kresby.

Otočiť

Umožňuje vybrať názov písma zo zoznamu alebo zadať názov priamo.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Ikonka

Názov písma

Otočiť

Umožňuje vybrať velkosť písma zo zeznamu alebo ju zadať ručne.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Tučné

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Kurzíva

Nový

Podčiarkne alebo zruší podčiarknutie označeného textu.

Ikonka

Podčiarknuté

Horný index

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text nad základnú čiaru.

Ikonka

Horný index

Dolný index

Zmenší veľkosť písma označeného textu a posunie text pod základnú čiaru

Ikonka

Dolný index

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Ikonka

Text

Zarovná označené odseky k pravému okraju strany.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.

Ikonka

Do bloku

Podpora Ázijských jazykov

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon

Smer textu zľava doprava

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon

Smer textu zhora nadol

Vybrať všetko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Ikonka

Vybrať všetko

Znak

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Ikonka

Znak

Odsek

Tu môžete definovať odsadenie, rozostupy, zarovnanie a riadkovanie pre aktuálne vybraný odsek.

Ikonka

Odsek