Panel rámcov

Keď je rámec vybraný, zobrazí sa panel Rámec, ktorý poskytuje najdôležitejší funkcie na jeho formátovanie a umiestňovanie.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Vypnúť obtekanie

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.Toto nastavenie si môžete vybrať na záložke Obtekanie.

Ikonka

Vypnúť obtekanie

Zapnúť obtekanie

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.Táto ikona predstavuje voľbu Obtekanie stránky v záložke Obtekanie.

Ikonka

Zapnúť obtekanie

Obtekať cez

Places the object in front of the text.Toto nastavenie si môžete vybrať aj v záložke Obtekanie.

Ikonka

Obtekať cez

Text

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Ikonka

Vľavo

Text

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Ikonka

Na stred

Text

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Ikonka

Vpravo

Text

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Ikonka

Hore

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Ikonka

Na stred

Text

Vertically aligns the bottom edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the bottom edge of the object is aligned to the lower page margin.

Ikonka

Dole

Body

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Ikonka

Okraje

Zo súboru

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Ikonka

Štýl čiary

Body

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Ikonka

Farba čiary (okrajov)

Farba pozadia

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Ikonka

Farba pozadia

Vlastnosti rámca

Vloží rámec, ktorý ide použiť pre vytvorenie jedného či viacej stĺpcov textu a objektov.

Ikonka

Vlastnosti rámca

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Ikonka

Preniesť do popredia

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Ikonka

Preniesť dozadu

Otočiť

Allows you to switch between anchoring options.

Ikonka

Zmeniť ukotvenie

Odkaz

Spojí označený rámec s iným rámcom. Text automaticky pretečie z jedného rámca do druhého.

Ikonka

Prepojiť rámce

Zrušiť prepojenie rámcov

Zruší prepojenie rámcov. Môžete zrušiť iba prepojenie, ktoré smeruje z vybraného rámca do cieľového.

Ikonka

Zrušiť prepojenie