Pravítka

Pravítka zobrazujú rozmery strany, umiestnenie tabulátorov, odsadenie, okraje a stĺpce. Všetky môžete upravovať s použitím myši.

Dvojklikom na pravítko otvoríte dialóg Odsek, kde a môžete aktuálnemu odseku alebo všetkým vybraným odsekom priradiť formátovanie.

Otočiť

On the ruler, set the tabs for the current paragraph, or all selected paragraphs, using the mouse.

Setting Indents, Margins, and Columns

You can define the indents and margins for the current paragraph, or for all selected paragraphs, using the mouse.