Náhľad tlače

Panel Náhľad tlače sa zobrazí, keď si prezeráte aktuálny dokument v režime náhľadu.

Otočiť

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Predchádzajúca strana

Otočiť

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Ďalšia strana

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

Ikonka

Náhľad dvoch strán

Určuje počet stránok, ktoré sa v náhľade zobrazia. Kliknutím na šípku vedľa ikonky sa otvorí mriežka, s jej pomocou je možné vybrať počet riadkov a stĺpcov, v ktorých sa stránky zobrazia.

Ikonka

Náhľad viacerých strán

Náhľad knihy

Ak je zvolené, zobrazí sa prvá stránka v náhľade na pravej strane. V opačnom prípade sa prvá stránka zobrazí na ľavej strane náhľadu.

ikonka náhľadu knihy

Náhľad knihy

Zväčšiť

Priblíži pohľad na dokument.

Zmenšiť

Oddiali pohľad na dokument a umožní tak zobraziť jeho väčšiu časť v zmenšenej mierke.

Mierka náhľadu

Determines the zoom level of the print preview.

Štítky

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Ikonka

Celá obrazovka Zap/Vyp (v náhľade strany)