Panel Odrážky a číslovanie

Panel Odrážky a číslovanie obsahuje funkcie na úpravu štruktúry očíslovaných odsekov vrátane zmien poradia odsekov a určenia rôznych úrovní odsekov.

Vypnúť číslovanie

Vypne číslovanie alebo odrážky aktuálneho odseku alebo označených odsekov.

Ikonka

Vypnúť číslovanie

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Ikonka

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Ikonka

Zvýši o jednu úroveň vrátane podčastí

Presunie odseky vrátane podčastí o jednu úroveň v číslovaní vyššie. Táto možnosť je zobrazená iba ak je kurzor umiestnený v očíslovanom alebo odrážkovanom zozname.

Ikonka

O úroveň vyššie s podčasťami

Zníži o jednu úroveň vrátane podčastí

Presunie odseky vrátane podčastí o jednu úroveň nižšie. Táto možnosť je zobrazená iba ak je kurzor umiestnený v očíslovanom alebo odrážkovanom zozname.

Ikonka

O úroveň nižšie s podčasťami

Vložiť neočíslovanú položku

Vloží odsek bez číslovania. Existujúce číslovanie to nijako neovplyvní.

Ikonka

Vložiť nečíslovanú položku

Udalosti

Positions the selected paragraph before the one above it.

Ikonka

Presunúť nahor

Udalosti

Positions the selected paragraph after the one below it.

Ikonka

Presunúť dole

Presunúť vyššie vrátane podčastí

Presunie odsek vrátane podčastí nad predchádzajúci odsek. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkou.

Ikonka

Presunúť vyššie s podčasťami

Presunúť nižšie s podčasťami

Presunie odsek vrátane podčastí pod nasledujúci odsek. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním nebo odrážkami.

Ikonka

Presunúť nižšie s podčasťami

Reštartovať číslovanie

Reštartuje číslovanie textu. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkami.

Ikonka

Reštartovať číslovanie

Odrážky a číslovanie

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ikonka

Odrážky zap/vyp