Panel vlastností objektov kresby

Panel Vlastnosti objektu kresby je k dispozícii vo Writeri a Calcu. Zvoľte Zobraziť - Nástroje - Vlastnosti objektu kresby. Ovládacie prvky sú dostupné, keď je vybraný objekt kresby. Vo východzom nastavení sa niektoré ikony pre textové dokumenty a tabuľkové zošity líšia.

Čiara

Sets the formatting options for the selected line.

Ikonka

Úsečka

Zo súboru

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Ikonka

Štýl šípky

Štýl čiary

Select the line style that you want to use.

Ikonka

Štýl čiary

Šírka čiary

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikonka

Šírka čiary

Farba čiary

Select a color for the line.

Ikonka

Farba čiary

Oblasť

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Ikonka

Oblasť

Štýl/výplň oblasti

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Ikonka

Štýl oblasti / výplň

Otočiť

Rotates the selected object.

Ikonka

Otočiť

Otočiť

Allows you to switch between anchoring options.

Ikonka

Zmeniť ukotvenie

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Ikonka

Na popredie

To Background

Moves the selected object behind text.

Ikonka

Na pozadie

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Ikonka

Preniesť do popredia

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Ikonka

Preniesť dozadu

Zarovnanie

Modifies the alignment of selected objects.

Ikonka

Zarovnanie