Panel na formátovanie

Panel na formátovanie obsahuje funkcie na formátovanie textu.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Ikonka

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Otočiť

Umožňuje vybrať názov písma zo zoznamu alebo zadať názov priamo.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Ikonka

Názov písma

Otočiť

Umožňuje vybrať velkosť písma zo zeznamu alebo ju zadať ručne.

Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Tučné

Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

Ikonka

Kurzíva

Nový

Podčiarkne alebo zruší podčiarknutie označeného textu.

Ikonka

Podčiarknuté

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému okraju strany.

Ikonka

Text

Zarovná označené odseky k pravému okraju strany.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Text

Zarovná označené odseky k ľavému aj pravému okraju strany. Ak chcete, je možné určiť možnosti zarovnanie posledného riadku odseku - vyberte Formát - Odsek - Zarovnanie.

Ikonka

Do bloku

Číslovanie zap/vyp

Pridá alebo odstráni číslovanie označených odsekov. Ak chcete určiť formát číslovania, tak si vyberte ponuku Formát - Odrážky a číslovanie. Na zobrazenie panelu nástrojov Odrážky a číslovanie zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Odrážky a číslovanie.

Ikonka

Číslovanie zap/vyp

Bullets On/Off

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

Ikonka

Odrážky zap/vyp

Otočiť

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Ikonka

Zmenšiť odsadenie

Otočiť

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Ikonka

Zväčšiť odsadenie

Farba písma

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikonka

Farba písma

Body

Použije aktuálnu farbu zvýraznenia na pozadie označeného textu. Pokiaľ nie je označený text, kliknite na ikonu Zvýraznenie , označte text, ktorý chcete zvýrazniť, a potom znovu kliknite na ikonu Zvýraznenie . Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, kliknite na šípku vedľa ikony Zvýraznenie a potom na požadovanú farbu.

Ikonka

Farba zvýraznenia

Farba pozadia

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Ikonka

Farba pozadia

Ďalšie ikony

Zväčšiť písmo

Zväčší veľkosť písma označeného textu.

Zmenšiť písmo

Zmenší veľkosť písma označeného textu.

Ak je zapnutá podpora CTL, zobrazia sa ďalšie dve ikonky.

Zľava-doprava

ikona zľava doprava

Text sa zadáva zľava doprava.

Sprava-doľava

ikona sprava doľava

Text formátovaný v jazyku s komplexným rozložením sa zadáva sprava doľava.