Panely nástrojov

Táto časť obsahuje prehľad panelov nástrojov, ktoré sú k dispozícii v LibreOffice Writer. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Štandardný panel

Štandardný panel je dostupný v každej aplikácii LibreOffice.

Panel na formátovanie

Panel na formátovanie obsahuje funkcie na formátovanie textu.

Panel Kresba

Panel Kresba obsahuje často používané nástroje na úpravy. Po kliknutí na šípku vedľa ikony se otvorí panel s ďalšími príkazmi.

Panel nástrojov Obrázok

Panel nástrojov Obrázok obsahuje funkcie na formátovanie a umiestňovanie rastrových obrázkov.

Panel rámcov

Keď je rámec vybraný, zobrazí sa panel Rámec, ktorý poskytuje najdôležitejší funkcie na jeho formátovanie a umiestňovanie.

Panel OLE objektov

Panel OLE objekt sa zobrazuje ak je objekt vybraný. Obsahuje najdôležitejšie funkcie na formátovanie a rozmiestňovanie objektov.

Panel tabuľky

Panel Tabuľka obsahuje funkcie, potrebné pre prácu s tabuľkou. Objaví sa, pokiaľ umiestnite kurzor do tabuľky.

Panel vlastností objektov kresby

Panel Vlastnosti objektu kresby je k dispozícii vo Writeri a Calcu. Zvoľte Zobraziť - Nástroje - Vlastnosti objektu kresby. Ovládacie prvky sú dostupné, keď je vybraný objekt kresby. Vo východzom nastavení sa niektoré ikony pre textové dokumenty a tabuľkové zošity líšia.

Panel Odrážky a číslovanie

Panel Odrážky a číslovanie obsahuje funkcie na úpravu štruktúry očíslovaných odsekov vrátane zmien poradia odsekov a určenia rôznych úrovní odsekov.

Panel textového objektu

Obsahuje príkazy na formátovanie textu, ktorý je obsiahnutý v kresbe. Panel Textový objekt sa zobrazí, pokiaľ dvojkliknete do kresby.

Stavový panel

Stavový panel obsahuje infomácie o aktuálnom dokumente a ponúka rôzne tlačidlá so špeciálnymi funkciami.

Náhľad tlače

Panel Náhľad tlače sa zobrazí, keď si prezeráte aktuálny dokument v režime náhľadu.

Panel Dáta tabuľky

Pomocou panelu Dáta tabuľky je možné ovládať pohľad na dáta.

Pravítka

Pravítka zobrazujú rozmery strany, umiestnenie tabulátorov, odsadenie, okraje a stĺpce. Všetky môžete upravovať s použitím myši.

Panel vzorcov

Panel Vzorec umožňuje vytvárať a vkladať do textového dokumentu výpočty. Na zobrazenie panelu Vzorec stlačte F2.

Vložiť

Tento panel nástrojov obsahuje rôzne funkcie na vkladanie rámcov, obrázkov, tabuliek a ďalších objektov.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.