Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Popisné pole

Ikonka

Prid√° pole na zobrazenie textov√©ho popisu. Tieto popisy zobrazuj√ļ iba urńćen√Ĺ text, nińć sa do nich nezad√°va.

Textové pole

Ikonka

Prid√° vstupn√© pole, kde m√īŇĺete zadaŇ• a upravovaŇ• text.

ZaŇ°krt√°vacie pol√≠ńćko

Ikonka

Prid√° zaŇ°krt√°vacie pol√≠ńćko, ktor√© je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• pre zapnutie alebo vypnutie urńćitej funkcie.

Tlańćidlo moŇĺnost√≠

Ikonka

Prid√° prep√≠nańć, ktor√Ĺ umoŇĺn√≠ pouŇĺ√≠vateńĺovi vybraŇ• z niekońĺk√Ĺch moŇĺnost√≠. Zoskupen√© moŇĺnosti musia maŇ• po sebe id√ļce poradie pre prep√≠nanie tabul√°torom. Obvykle sa s√ļvisiace moŇĺnosti vkladaj√ļ do jedn√©ho zoskupenia. Pokiańĺ m√°te dve skupiny moŇĺnost√≠, mus√≠te vloŇĺiŇ• index pre prech√°dzanie medzi tieto dve skupiny.

Combo pole

Ikonka

Prid√° combo pole. Combo pole je jednoriadkov√© pole so zoznamom, na ktor√Ĺ m√īŇĺe poŇĺ√≠vateńĺ klikn√ļŇ• a vybraŇ• nejak√ļ jeho poloŇĺku. Pokiańĺ chcete, je moŇĺn√© nastaviŇ• poloŇĺky zoznamu "len na ńć√≠tanie".

Tlańćidlo

Ikonka

Prid√° pr√≠kazov√© tlańćidlo. Pr√≠kazov√© tlańćidlo je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• na spustenie pr√≠kazu pre definovan√ļ udalosŇ•, napr. pre kliknutie myŇ°i.

Ak chcete, m√īŇĺete k tlańćidlu pridaŇ• text alebo obr√°zok.

Obr√°zkov√© tlańćidlo

Ikonka

Vytvor√≠ tlańćidlo zobrazen√© ako obr√°zok. okrem obr√°zkovej reprezent√°cie m√° obr√°zkov√© tlańćidlo rovnak√© vlastnosti ako "norm√°lne" tlańćidlo.

Formátované pole

Ikonka

Prid√° textov√© pole, v ktorom je moŇĺn√© urńćiŇ• form√°tovanie vstupn√©ho alebo v√Ĺstupn√©ho textu a tieŇĺ r√īzne obmedzuj√ļce hodnoty.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Zoskupenie

Ikonka

Prid√° r√°mńćek, ktor√Ĺ je moŇĺn√© pouŇĺiŇ• k vizu√°lnemu zoskupeniu s√ļvisiacich ovl√°dac√≠ch prvkov, napr. tlańćidlo moŇĺnost√≠.

Ovl√°dacie pole obr√°zka

Ikonka

Vytvor√≠ ovl√°dacie pole obr√°zku. MoŇĺno ho pouŇĺiŇ• len k prid√°vaniu obr√°zkov z datab√°zy. Vo formul√°ri v dokumente dvakr√°t kliknite na tento ovl√°dac√≠ prvok a zobraz√≠ sa dial√≥g VloŇĺiŇ• obr√°zok. TieŇĺ m√° kontextov√© menu (nie v reŇĺime n√°vrhu) s pr√≠kazmi pre vkladanie a odstr√°nenie obr√°zku.

Ak nie je ovl√°dacie pole obr√°zku chr√°nen√© proti z√°pisu, daj√ļ sa vo formul√°ri zobraziŇ• obr√°zky z datab√°zy alebo vkladaŇ• do datab√°zy nov√© obr√°zky. Ovl√°dac√≠ prvok mus√≠ odkazovaŇ• na pole datab√°zy, ktor√© je typu obr√°zok (image). Zadajte preto d√°tov√© pole v okne vlastnost√≠ na z√°loŇĺke D√°ta.

V√Ĺber s√ļboru

Ikonka

Prid√° tlańćidlo, ktor√© otvor√≠ dial√≥gov√© okno pre v√Ĺber s√ļboru.

Ovl√°dac√≠¬≠ prvok tabuńĺky

Ikonka

Vytvor√≠ ovl√°dac√≠ prvok tabuńĺky na zobrazenie tabuńĺky z datab√°zy. Ak vytvor√≠te nov√Ĺ ovl√°dac√≠ prvok tabuńĺky, spust√≠ saSprievodca prvkom tabuńĺky.

Navigańćn√Ĺ panel

Ikonka

Vytvor√≠ navigańćn√Ĺ panel.

Vlastnosti ovl√°dacieho prvku

Otvor√≠ dial√≥g pre √ļpravu vlastnost√≠ vybran√©ho ovl√°dacieho prvku.

Vlastnosti ovl√°dacieho prvku

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Ovl√°dacie prvky formul√°ra

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Poradie aktiv√°cie

When a form is selected, it opens the Tab Order dialog, where the indices for focusing the control elements on the Tab key are defined.

OtvoriŇ• v reŇĺime n√°vrhu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus