Tabuľka

Zobrazuje príkazy na vloženie, úpravu a odstránenie tabuľky v textovom dokumente.

Insert Table

Vloží novú tabuľku.

Vložiť

Stĺpce

Vloží stĺpce.

Riadky

Vloží riadky.

Zmazať

Tabuľka

Deletes the current table.

Stĺpce

Zmaže vybrané strĺpce.

Riadky

Zmaže vybrané riadky.

Vybrať

Tabuľka

Vyberie aktuálnu tabuľku.

Stĺpec

Vyberie aktuálny stĺpec.

Riadok

Vyberie aktuálny stĺpec.

Bunka

Selects the current cell.

Zlúčiť bunky

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

Rozdeliť bunky

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Zlúčiť tabuľku

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Rozdeliť tabuľku

Na pozícii kurzoru rozdelí aktuálnu tabuľku na dve samostatné tabuľky. Tento príkaz je tiež k dispozícii v miestnej ponuke bunky tabuľky.

Automatický formát tabuľky

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Automatická úprava

Šírka stĺpca

Otvorí dialóg šírky stĺpca, kde môžete zmeniť šírku stĺpca.

Optimálna šírka stĺpca

Automatické upravovanie šírky stĺpca k príslušnému obsahu buniek. Zmenenie šírky stĺpca neovplyvní šírku ostatných stĺpcov v tabuľke. Šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Rozložiť stĺpce rovnomerne

Upravenie šírky vybraných stĺpcov podľa šírky najširšieho stĺpca z výberu. Celková šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Výška riadka

Otvorí dialóg výšky riadka, kde môžete zmeniť výšku riadka.

Optimálna výška riadka

Automatické nastavovanie výšky riadka podľa obsahov buniek. Toto je východzie nastavenie pre nové tabuľky.

Rozložiť riadky rovnomerne

Upravenie výšky vybraných riadkov podľa výšky najvyššieho riadku z výberu.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Previesť

Previesť text na tabuľku

Otvorí dialógové okno, kde môžete previesť vyznačený text do tabuľky.

Previesť tabuľku na text

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete previesť aktuálnu tabuľku do textu.

Zoradiť

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

Vzorec

OtváraPanel vzorcov na vkladanie alebo úpravu vzorcov.

Formát čísla

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Vlastnosti tabuľky

Určenie vlastností vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, rozostup, šírku stĺpca, okraje a pozadie.