Nástroje

Obsahuje nástroje na kontrolu pravopisu, galériu obrázkov, ktoré môžete pridať do svojho dokumentu a nástroje na prispôsobenie menu a nastavenia predvolieb programu.

Vybrať všetko

Checks spelling manually.

Nový

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Počet slov

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

Určuje formát čísla a hierarchiu číslovania kapitol v súčasnom dokumente.

Číslovanie riadkov

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Numbering tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Poznámky pod čiarou

Určuje nastavenie zobrazenia pre poznámky pod čiarou / vysvetlivky.

Zoznam použitej literatúry

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Sprievodca hromadnou korešpondenciou - Vložiť blok s adresou

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send e-mail messages to many recipients.

Zoradiť

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

Bunka

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

Aktualizácia

Aktualizuje položky s dynamickým obsahom, ako sú polia a indexy.

Media Player

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

Štítky

Lets you record or organize and edit macros.

Správca rozšírení

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Čiara

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Možnosti automatickej opravy

Nastaví možnosti pre automatické nahrádzanie textu počas písania alebo pre hromadné použitie automatických opráv v existujúcom texte.

Automatický text

Umožňuje vytvoriť, upraviť, alebo vložiť Automatický text. Ako automatický text môžete uložiť formátovaný text, text s grafikou, tabuľky a pole. Pre rýchle vloženie Automatického textu, napíšte začiatočné písmená Automatického textu a stlačte kláves F3.

Prispôsobiť

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Cesty

This command opens a dialog for a customized program configuration.