Menu

Nasleduj√ļca ńćasŇ• zobrazuje t√©my n√°povedy dostupn√© pre menu a dial√≥gov√© okn√°.

Note Icon

Ak chcete pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu mus√≠ byŇ• zvolen√© okno obsahuj√ļce dokument s ktor√Ĺm chcete pracovaŇ•. Obdobne mus√≠te zvoliŇ• objekt v dokumente aby ste mohli pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu priraden√© k objektu.


Warning Icon

Ponuky s√ļ kontextovo z√°visl√©. To znamen√°, Ňĺe s√ļ pr√≠stupn√© len tie poloŇĺky menu, ktor√© sa t√Ĺkaj√ļ aktu√°lne vykon√°vanej pr√°ce. Ak je ukazovateńĺ umiestnen√Ĺ v texte, potom s√ļ pr√≠stupn√© vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√Ĺ s√ļ potrebn√© pre edit√°ciu textu. Ak ste vybrali grafiku v dokumente, potom uvid√≠te vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√© m√īŇĺu byŇ• pouŇĺit√© na √ļpravu grafiky.


S√ļbor

Tieto pr√≠kazy umoŇĺŇąuj√ļ pr√°cu s aktu√°lnym dokumentom, otvorenie nov√©ho dokumentu alebo ukonńćenie aplik√°cie.

Upraviҕ

Toto Menu obsahuje pr√≠kazy na √ļpravu obsahu aktu√°lneho dokumentu.

Zobraziҕ

Toto menu obsahuje pr√≠kazy ovl√°daj√ļce zobrazenie dokumentu na obrazovke.

VloŇĺiŇ•

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Form√°t

Obsahuje pr√≠kazy na form√°tovanie rozloŇĺenia a obsahu v√°Ň°ho dokumentu.

҆t√Ĺly

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Tabuńĺka

Zobrazuje pr√≠kazy na vloŇĺenie, √ļpravu a odstr√°nenie tabuńĺky v textovom dokumente.

N√°stroje

Obsahuje n√°stroje na kontrolu pravopisu, gal√©riu obr√°zkov, ktor√© m√īŇĺete pridaŇ• do svojho dokumentu a n√°stroje na prisp√īsobenie menu a nastavenia predvolieb programu.

Okno

Obsahuje príkazy na manipuláciu a zobrazovanie okien dokumentu.

Pomocník

Menu Pomocn√≠k umoŇĺŇąuje spustiŇ• a ovl√°daŇ• syst√©m pomocn√≠ka LibreOffice.