Číslovanie a štýly číslovania

Číslovanie môžete na odsek použiť ručne alebo pomocou štýlu odseku.

To Apply Numbering Manually

To apply numbering manually, click in the paragraph, and then click the Numbering On/Off icon on the Formatting Bar.

Note Icon

You cannot apply manual numbering to paragraphs that are listed under "Special Styles" in the Styles window.


Pre úpravy číslovaných alebo odrážkových zoznamov môžete tiež použiť príkazy na paneli nástrojov Odrážky a číslovanie. Pre zmenu formátu číslovania alebo odrážok kliknite na ikonu Odrážky a číslovanie.

To Apply Numbering With a Paragraph Style

Štýly odseku vám dávajú väčšiu kontrolu nad číslovaním vo vašom dokumente. Pokiaľ zmeníte formát číslovania daného štýlu odseku, automaticky sa zmení aj formát číslovania všetkých odsekov používajúcich tento štýl.

  1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na štýl odseku, v ktorom chcete použiť číslovanie a vyberte Upraviť.

  3. Click the Outline & Numbering tab.

  4. In the Numbering Style box, select the type of numbering that you want to use.

  5. Kliknite na OK.

  6. Použite štýl na odseky, ktorým chcete priradiť číslovanie.

Pridanie odrážok

Pridanie číslovania

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

Kombinovanie číslovaných zoznamov

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Definovanie intervalu číslovania

Modifying Numbering in a Numbered List

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type