Pridanie číslovania

To Add Numbering to a List

  1. Označte odsek (odseky), ktorým chcete pridať očíslovanie.

  2. On the Formatting Bar, click the Numbering On/Off icon Icon.

  3. Pre zmenu formátovania a hierarchie číslovaného zoznamu kliknite na zoznam a otvorte panel nástrojov Odrážky a číslovanie.

Note Icon

Pre odstránenie číslovania označte očíslovaný odsek a kliknite na ikonu Číslovanie zap/vyp na paneli nástrojov Formátovanie.


To Format a Numbered List

Pre zmenu formátovania číslovaného zoznamu kliknite na zoznam a vyberte Formát - Odrážky a číslovanie.