Pridanie odrážok

To Add Bullets

  1. Označte odsek (odseky), ktorým chcete pridať odrážky.

  2. On the Formatting Bar, click the Bullets On/Off icon Icon.

Note Icon

Pre odstránenie odrážok označte odsek s odrážkami a kliknite na ikonu Odrážky zap/vyp na paneli nástrojov Formátovanie.


To Format Bullets

To change the formatting of a bulleted list, choose Format - Bullets and Numbering.

For example, to change the bulleting symbol, click the Options tab, click the Select button next to Character, and then select a special character. You can also click the Image tab, and then click a symbol style in the Selection area.