Vkladanie, úpravy a prepájanie textových rámcov

Textový rámec je obal pre text a obrázky, ktoré môžete umiestniť kamkoľvek na stranu. Môžete tiež použiť rámce na rozvrhnutie stránky na stĺpce.

To Insert a Text Frame

  1. Označte text, ktorý chcete zahrnúť do rámca.

  2. Zvoľte Vložiť - Rámec a kliknite na tlačidlo OK.

To Edit a Text Frame

To Hide Text From Printing

Každý textový rámec môže byť prepnutý do režimu, ktorý umožňuje prehliadanie textu ale skrýva ho pred tlačou.

  1. Označte textový rámec (zobrazí sa osem úchytov).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. Na záložke Možnosti odznačte políčko Tlač a kliknite na tlačidlo OK.

To Link Text Frames

Textové rámce v programe Writer na seba môžu odkazovať tak, že ich obsah bude automaticky prechádzať z jedného do druhého.

  1. Kliknite na okraj rámca ktorý chcete prepojiť. Na hranách rámca sa objavia úchyty pre výber.

  2. On the Frame Bar, click the Link Frames icon Icon.

  3. Kliknite na rámec, ktorým chcete prvý rámec prepojiť.

Prepojiť rámce je možné len ak:

Po označení prepojeného rámca sa zobrazí čiara, ktorá spája prepojené rámce.

Note Icon

The AutoSize feature is available only for the last frame in a chain of linked frames.