Zvýraznenie textu

Tu je niekoľko príkladov na to, ako sa dá zvýrazniť text v dokumente:

Fontwork For Graphical Text Art

Vkladanie, úpravy a prepájanie textových rámcov