Animácia textu

Môžete animovať text obsiahnutý v kreslených objektoch ako sú obdĺžniky, čiary alebo textové objekty. Napríklad nakreslite obdĺžnik, dvojkliknite naň a vložte váš text.

  1. Vyberte kreslený objekt obsahujúci text, ktorý chcete animovať.

  2. Choose Format - Object - Text Attributes, and then click the Text Animation tab.

  3. In the Effect box, select the animation that you want.

  4. Nastavte vlastnosti efektu a kliknite na tlačidlo OK.