Zmena východzej šablóny

Východzia šablóna obsahuje preddefinované formátovanie pre nový textový dokument. Ak chcete, môžete si vytvoriť vlastnú šablónu a používať ju ako východziu.

To Create a Default Template

  1. Vytvorte dokument s obsahom a štýlmi formátovania podľa vášho želania.

  2. Choose File - Templates - Save As Template.

  3. Do poľa nová šablóna napíšte meno pre novú šablónu.

  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.

  5. Choose File - New - Templates.

  6. Double-click the "My Templates" folder.

  7. Click on the template that you created, and click Set as Default.

  8. Close the dialog.

Vytvorenie šablóny dokumentu

Šablóny a Štýly

Úprava Prednastavenej Šablóny