Adding or Deleting a Row or Column to a Table Using the Keyboard

You can add or delete rows or columns in tables as well as split or merge table cells using the keyboard.

Úpravy riadkov a stĺpcov pomocou klávesnice

Zmena veľkosti riadkov a stĺpcov textovej tabuľky

Zlúčenie a rozdelenie buniek