Vytvorenie nového štýlu z výberu

To Create a New Style From a Manually Formatted Selection

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknite na ikonu kategórie štýlov, ktorú chcete vytvoriť.

 3. Kliknite do dokumentu, z ktorého chcete kopírovať štýl. Napríklad do odseku, na ktorý ste použili ručné formátovanie.

 4. Click the arrow next to the New Style from Selection icon and choose New Style from Selection from the submenu

 5. Type a name in the Style Name box.

 6. Kliknite na OK.

To Create a New Style by Drag-And-Drop

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknite na ikonu kategórie štýlov, ktorú chcete vytvoriť.

 3. Označte aspoň jeden znak alebo objekt v štýle, ktorý chcete kopírovať. Pre štýly stránok a rámce označte aspoň jeden znak na strane alebo rámec.

 4. Drag the character or object to the Styles window and release.

  For paragraph and character styles, you can drag-and-drop onto the respective icon in the Styles window. You do not need to open that style category in advance.

Note Icon

You can also drag-and-drop a frame into the Styles window to create a new frame style: Click the frame, wait a moment with the mouse button pressed down, but without moving the mouse, then drag to the Styles window and drop the frame onto the Frame Styles icon.