Používanie zástupných znakov pri hľadanie textu

Wildcards or placeholders can be used to search for some unspecified or even invisible characters.

Môžete tiež používať zástupné znaky na nahradenie textu v dokumente. Napríklad "r.j" nájde "raj" a "roj".

  1. Choose Edit - Find & Replace.

  2. Click More Options to expand the dialog.

  3. Select the Regular expressions check box.

  4. In the Find box, type the search term and the wildcard(s) that you want to use in your search.

  5. Click Find Next or Find All.

Príklady regulárnych výrazov

  1. Zástupný znak pre jeden znak je bodka (.).

  2. Zástupný znak pro žiaden nebo viac výskytov predchádzajúceho znaku je hviezdička (*). Príklad: "123*" nájde "12", "123" aj "1233".

  3. Zástupné znaky pre žiaden nebo viac výskytov akéhokoľvek znaku sú bodka a hviezdička (.*).

  4. Zástupný znak pre koniec odseku je znak dolára ($). Kombinácia zástupných znakov pre začiatok odseku sú strieška a bodka (^.).

  5. The wildcard for a tab character is \t.

Note Icon

A search using a regular expression will work only within one paragraph. To search using a regular expression in more than one paragraph, do a separate search in each paragraph.