Používanie Pravítiek

To show or hide rulers, choose View - Ruler. To show the vertical ruler, choose - LibreOffice Writer - View, and then select Vertical ruler in the Ruler area.

Nastavenie okrajov strany

Okraje strany sú na koncoch pravítok vyznačené ako tmavšie oblasti.

Zmena odsadenia

Odsadenie sa prispôsobuje tromi malými trojuholníkmi na vodorovnom pravítku.

  1. Pre zmenu ľavého alebo pravého odsadenia odseku vyberte odsek/odseky, ktorým chcete meniť odsadenie, ťahajte ľavý spodný okraj alebo pravý spodný okraj na vodorovnom pravítku na nové miesto.

  2. Pre zmenu odsadenia prvého riadku vybraného odseku, ťahajte ľavý horný okraj na vodorovnom pravítku na nové miesto.

Môžete tiež dvojkliknúť kamkoľvek na vodorovné pravítko a zmeniť rozostup v dialógu Paragraph.