Tlač s Indexom

Index

Index je typografický termín použitý pri tlači. Tento termín odkazuje k zhodnej stope riadkov vo vnútri typu oblasti na prednej časti a zadnej časti knižných stránok, novinových stránok a časopisových stránok. Index označuje, že upraví tieto stránky na ľahšie čítanie odstránením šedej farby spomedzi riadkov textu. Index- tento termín tiež odkazuje na riadky v susedných textových stľpcoch ktoré sú tej istej výšky.

Ak definujete článok, štýl odseku, alebo štýl strany ako index, základné riadky ovplyvnených znakov sú usporiadané na kolmú stranu mriežky, bez ohľadu na veľkosť písma, alebo výskytu grafiky. Ak chcete, môžete presne určiť nastavenie pre túto mriežku ako vlastnosť štýu strany.

To Set a Document to Register-True Printing

  1. Vyberte celý dokument.

  2. Vyberte Formát - Strana - Strana.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

All the paragraphs in the document will be printed register-true, unless otherwise specified.

To Exempt Paragraphs From Register-True Printing

  1. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    Vyberte všetky odseky, ktoré chcete vyňať a zvoľte Formát - Odsek - Odsadenie a Rozostupy.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.