Tlač v opačnom poradí

  1. Zvoľte Súbor - Tlač.

  2. Kliknite na záložku Strana.

  3. Choose Print in reverse page order.

  4. Kliknite na Možnosti.

Printing Multiple Pages on One Sheet

Tlač