Vytváranie a používanie štýlu strany

LibreOffice používa štýly strany na určenie rozvrhnutia strany, zahrňujúci pozadia, okraje, hlavičky, päty a textové stĺpce. Pre zmenu rozvrhnutia jednotlivých stránok v dokumente je nutné vytvoriť a na stranu použiť vlastný štýl strany.

Zmena orientácie strany

Zmena pozadia strany

To Define a New Page Style

 1. Choose View - Styles.

 2. Kliknite na ikonu Štýly strany.

 3. V zozname štýlov strany kliknite pravým tlačidlom na položku a vyberte Nový.

 4. Na záložke Organizátor vpíšte do poľa Meno meno štýlu.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

 1. Na nastavenie volieb rozvrhnutia pre štýl strany použite záložky a potom kliknite na tlačidlo OK.

To Apply a Page Style

 1. Kliknite na stranu, na ktorú si prajete použiť štýl strany.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Kliknite dvakrát na meno štýlu v zozname.

To Apply a Page Style to a New Page

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kde si prajete začať novú stranu.

 2. Vyberte Vložiť - Ručné zalomenie.

 3. Vyberte Zalomenie strany.

 4. In the Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Kliknite na OK.

Čísla strán

O hlavičke a päte

Vytvorenie štýlu stránky založeného na aktuálnej stránke

Vloženie názvu a čísla kapitoly do hlavičky alebo päty

Formátovanie hlavičky a päty

Zmena východzej šablóny