Vytváranie a používanie štýlu strany

To Insert a Manual Page Break

  1. Kliknite na miesto v dokumente, kde si prajete začať novú stránku.

  2. Stlačte Ctrl+Enter.

To Delete a Manual Page Break

  1. Kliknite pred prvý znak stránky, ktorá nasleduje po ručnom zalomení stránky.

  2. Stlačte kláves Backspace.

To Delete a Manual Page Break That Occurs Before a Table

  1. Pravým tlačidlom kliknite do tabuľky a zvoľte Tabuľka.

  2. Kliknite na záložku Tok textu.

  3. Odškrtnite políčko Zalomenie.

Čísla strán

Dialóg vkladania zalomenia