Modifying Numbering in a Numbered List

V odseku číslovaného zoznamu je možné odobrať číslovanie alebo zmeniť číslo, od ktorého číslovanie začína.

Tip Icon

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


To Remove the Number From a Paragraph in a Numbered List

  1. Kliknite pred prvý znak odseku, ktorému si prajete odstrániť číslovanie.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

To Change the Number That a Numbered List Starts With

  1. Kliknite kdekoľvek do číslovaného zoznamu.

  2. Zvoľte Formát - Odrážky a číslovanie a potom kliknite na záložku Voľby.

  3. Enter the number you want the list to start with in the Start at box.

  4. Kliknite na OK.

Číslovanie a štýly číslovania

Pridanie odrážok

Pridanie číslovania

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Definovanie intervalu číslovania

Wiki page about numbering paragraphs by styles