Zapnutie a vypnutie rozpoznávania čísel v tabuľkách

LibreOffice môže automaticky formátovať dáta, ktoré vložíte do tabuľky, podľa národných zvyklostí nastavených vo vašom operačnom systéme.

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- LibreOffice Writer - Table