Kombinovanie číslovaných zoznamov

Číslované zoznamy je možné kombinovať do jedného združeného číslovaného zoznamu.

To Combine Consecutive Numbered Lists

  1. Vyberte všetky odseky v zoznamoch.

  2. On the Formatting Bar, click the Numbering On/Off icon twice.

To Create a Numbered List From Non-consecutive Paragraphs:

  1. Podržte klávesu Ctrl a urobte výber v prvom očíslovanom odseku. Stačí vybrať iba jeden znak z odseku.

  2. Stále držte klávesu Ctrl a urobte výber v každom očíslovanom odseku, ktorý chcete kombinovať.

  3. On the Formatting Bar, click the Numbering On/Off icon twice.

Číslovanie a štýly číslovania

Pridanie odrážok

Pridanie číslovania

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Definovanie intervalu číslovania