Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

  1. Otvorte dokument, do ktorého si prajete vložiť objekt.

  2. Otvoríte dokumentu programu Draw nebo Impress obsahujúci objekt, ktorý si prajete kopírovať.

  3. Podržte klávesu Ctrl a nad objektom stlačte a držte tlačidlo myši.

  4. Pretiahnite objekt na vybrané miesto v dokumente.

Vloženie obrázka

Vloženie obrázka zo súboru

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie naskenovaného obrázka

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Editing Graphic Objects