Vloženie obrázka

Pre vloženie obrázka do textového dokumentu je niekoľko možností.

Vloženie obrázka zo súboru

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie naskenovaného obrázka

Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu