Formátovanie registra alebo obsahu

V dialógu Vložiť register je možné na register použiť rôzne štýly odseku, priradiť položkám hypertextové odkazy, zmeniť rozvrhnutie alebo zmeniť farbu pozadia registra.

To Apply a Different Paragraph Style to an Index Level

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite do registra alebo obsahu a zvoľte Upraviť register/tabuľku.

 2. Kliknite na záložku Štýly.

 3. V zozname Úrovne kliknite na úroveň registra.

 4. V zozname Štýly odseku kliknite na štýl, ktorý chcete použiť.

 5. Kliknite na tlačidlo priradenie <.

 6. Kliknite na OK.

To Assign Hyperlinks to Entries in a Table of Contents

Položkám v obsahu je možné priradiť odkaz do textu ako hypertextový odkaz.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite do obsahu a zvoľte Upraviť register/tabuľku.

 2. Kliknite na záložku Položky.

 3. In the Level list click the heading level that you want to assign hyperlinks to.

 4. V oblasti Štruktúra kliknite do poľa pred E# a kliknite na tlačidlo Hyper. odkaz.

 5. Kliknite do poľa za E a potom znovu kliknite na tlačidlo Hyper. odkaz.

 6. Repeat for each heading level that you want to create hyperlinks for, or click the All button to apply the formatting to all levels.

Vytvorenie obsahu

Definovanie položiek registrov a obsahu

Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

Úpravy alebo odstraňovanie položiek registra a obsahu

Vytváranie abecedných registrov

Registre vytvorené používateľom

Vytvorenie zoznamu použitej literatúry

Registre pokrývajúce viac dokumentov