Definovanie položiek registrov a obsahu

To Define Index Entries

  1. Kliknite do slova alebo v dokumente vyberte slová, ktoré chcete použiť ako položku registri

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

To Define Table of Contents Entries

Najlepší spôsob pre vytvorenie obsahu je použiť na odseky, ktoré si prajete zahrnúť do obsahu, preddefinovaný štýl odseku, ako napríklad "Nadpis 1".

To Use a Custom Paragraph Style as a Table of Contents Entry

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. V poli Štýl odseku vyberte štýl odseku, ktorý si prajete zahrnúť do obsahu.

  3. V zozname Úroveň kliknite na úroveň v hierarchii, na ktorú chcete použiť štýl odseku.

  4. Kliknite na tlačidlo OK. Teraz je možné štýl použiť na nadpisy a tým ich zahrnúť do obsahu.

Vytvorenie obsahu

Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

Formátovanie registra alebo obsahu

Úpravy alebo odstraňovanie položiek registra a obsahu

Vytváranie abecedných registrov

Registre vytvorené používateľom

Vytvorenie zoznamu použitej literatúry

Registre pokrývajúce viac dokumentov