Odsadenie odsekov

Note Icon

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Môžete zmeniť odsadenie aktuálneho odseku, všetkých označených odsekov alebo štýlu odseku.

Tip Icon

Taktiež môžete nastaviť odsadenie pomocou pravítka. Pre zobrazenie pravítka zvoľte Zobraziť - Pravítko.


Odsadenie sa počíta vzhľadom k ľavému a pravému okraji strany. Pokiaľ chcete, aby odsek presiahol do okraja strany, zadajte záporné číslo.

The indents are different regarding the writing direction. For example, look at the Before text indent value in left-to-right languages. The left edge of the paragraph is indented with respect to the left page margin. In right-to-left languages, the right edge of the paragraph is indented with respect to the right page margin.

For a hanging indent, enter a positive value for Before text and a negative value for First line.

Formát - Odsek - Odsadenie a rozostupy

Používanie Pravítiek

Šablóny a Štýly