Skrývanie Textu

Pre skrytie textu pri splnení podmienky je možné použiť pole a sekcie.

Predtým, než budete môcť skryť text, je nutné vytvoriť premennú pre použitie v podmienke pre skrývanie textu.

To Create a Variable

 1. Kliknite vo vašom dokumente a zvoľte Vložiť - Polia - iné.

 2. Kliknite na záložku Premenné a v zozname Typ kliknite na "Nastaviť premennú".

 3. V zozname Formát kliknite na "Štandard".

 4. Type a name for the variable in the Name box, for example, Hide.

 5. Enter a value for the variable in the Value box, for example, 1.

 6. Pre skrytie premennej vo vašom dokumente zaškrtnite pole Neviditeľný.

 7. Click Insert and Close.

To Hide Text

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam si prajete vložiť text.

 2. Zvoľte Vložiť - Polia - iné a kliknite na záložku Funkcie.

 3. V zozname Typ kliknite na "Skrytý text".

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. Do poľa Vložiť text napíšte text, ktorý chcete skryť.

 6. Click Insert and Close.

To Hide a Paragraph

 1. Kliknite do odseku, kam si prajete vložiť text.

 2. Zvoľte Vložiť - Polia - iné a kliknite na záložku Funkcie.

 3. V zozname Typ kliknite na "Skrytý odsek".

 4. Enter a statement in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 5. Click Insert and Close.

Note Icon

Túto vlastnosť je možné zapnúť zrušením zaškrtnutí v ponuke Zobraziť - Skryté odseky. Pokiaľ je pole zaškrtnuté, nie je možné skryť žiadny odsek.


To Hide a Section

 1. Vyberte text, ktorý si prajete v dokumente skryť.

 2. Zvoľte Vložiť - Oblasť.

 3. In the Hide area, select Hide, and then enter an expression in the Condition box. For example, using the variable you previously defined, enter Hide==1.

 4. Click Insert.