Vytvorenie hromadného listu

Pre vytvorenie hromadného listu potrebujete textový dokument obsahujúci pole pre adresu a databázu adries. Potom je možné skombinovať alebo zlúčiť adresy a textový dokument a buď ich vytlačiť alebo odoslať pomocou elektronickej pošty.

Note Icon

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the e-mail.


Vytvoriť hromadné listy vám pomôže Sprievodca hromadnou korešpondenciou.

Pro vytvorenie hromadného listu

 1. Zvoľte Nástroje - Sprievodca hromadnou korešpondenciou.

  Bude zobrazený dialóg sprievodcu hromadnou korešpondenciou. Nasledujúci príklad je jednou z mnohých možností ako sa pohybovať po stránkach sprievodcu:

 2. Vyberte Začať zo šablóny a kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

  You see the New dialog.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Select Letter and click Next.

 5. On the next step of the wizard, click the Select Address List button to check that you are using the correct address list. If you want to use an address block, select an address block type, match the data fields if necessary, and click Next.

 6. V ďalšom kroku nasleduje Vytvorenie oslovenia. Odškrtnite pole Vložiť personalizované oslovenie. Pod položkou Všeobecné oslovenie, vyberte oslovenie, ktoré chcete použiť v hornej časti všetkých listov.

 7. If you want to place mail merge fields anywhere else in the document select the corresponding column in your address data source and then drag and drop the column header into the document where you would like the field to be. Be sure to select the entire column.

 8. Click Next and finally Finish to create the mail merge.

O poliach

Registrácia databázy kontaktov

Prehľad databázy