Vkladanie a úpravy poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Poznámky pod čiarou odkazujú na viac informácií o danej téme na konci strany a vysvetlivky na konci dokumentu. LibreOffice poznámky pod čiarou aj vysvetlivky automaticky čísluje.

To Insert a Footnote or Endnote

  1. Kliknite do dokumentu na miesto, kam si prajete ukotviť označenie poznámky alebo vysvetlivky.

  2. Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote.

  3. In the Numbering area, select the format that you want to use. If you select Character, click the Choose button and select the character that you want to use for the footnote.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. Kliknite na OK.

  6. Napíšte poznámku.

Ikona

Poznámky pod čiarou je možné vložiť taktiež kliknutím na ikonu Vložiť poznámku pod čiarou priamo na paneli nástrojov Vložiť.

To Edit a Footnote or Endnote

Rozostupy medzi poznámkami pod čiarou>