Pridanie Vstupného Poľa

Vstupné pole je premenná, na ktorú je možné v dokumente kliknúť a bude otvorený dialóg pre jej zmenu.

  1. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

  2. Click “Input field”in the Type list.

  3. Click Insert and type the text for the variable.

  4. Kliknite na OK.

Tip Icon

Pre rýchle otvorenie všetkých vstupných polí pre úpravy stlačte klávesy Ctrl+Shift+F9.


O poliach