Úprava oblastí

Obrázkom, tabuľkám, rámcom a kresleným objektom v textovom dokumentu je možné priradiť postupne rastúce číselné popisy.

U rôznych typov popisov je možné upravovať text a rozsah číslovania.

Note Icon

Po pridaní popisu k obrázku alebo k objektu sú objekt i obrázok umiestené v novom rámci. Pokiaľ popis pridávate k tabuľke, bude umiestený vedľa tabuľky ako nový odsek. Pokiaľ pridávate popis k rámcu, bude vložený dovnútra rámca k existujúcemu textu, a to buď pred alebo za tento text.


Tip Icon

K presunutiu objektu a jeho popisu premiestnite rámec obsahujúci obidva tieto prvky. Pre aktualizovanie číslovania popisov po presunutí stlačte klávesu F9.


To define a caption proceed as follows:

  1. Vyberte prvok, ku ktorému si prajete vložiť popis.

  2. Vyberte Vložiť - Popis.

  3. Select the options that you want, and then click OK. If you want, you can also enter different text in the Category box, for example Figure.

Note Icon

Text popisu je možné upravovať priamo v dokumente.


A caption is formatted with the paragraph style that matches the name of the caption category. For example, if you insert a "Table" caption, the "Table" paragraph style is applied to the caption text.

Tip Icon

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, frame, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Pridanie Čísla kapitoly do popisu

Číslovanie a štýly číslovania

Pridanie odrážok

Pridanie číslovania

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

Kombinovanie číslovaných zoznamov

Definovanie intervalu číslovania