Nastavenie ohraničenia objektov

V aplikácii Writer môžete definovať ohraničenie okolo objektov OLE, zásuvných modulov, diagramov/grafov, obrázkov a rámcov. Názov použitej ponuky závisí na vybranom objekte.

To Set a Predefined Border Style

 1. Vyberte objekt, ktorému si prajete upresniť ohraničenie.

 2. Pre otvorenie okna Ohraničenie kliknite na panel nástrojov OLE objekt alebo Rámec na ikonu Ohraničenie.

 3. Kliknite na jeden z preddefinovaných štýlov ohraničenia. Súčasný štýl ohraničenia objektu bude nahradený vybraným štýlom.

To Set a Customized Border Style

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete upraviť.

 2. Choose Format - (object name) – Borders.
  Replace (object name) with the actual name of the object type you selected.

 3. V oblasti Používateľom definované vyberte okraje, ktoré sa majú zobraziť. Kliknutím na hranu v náhľade prepnite výber okraja. Pokiaľ podržíte klávesu Shift, je možné označiť viacej hrán.

 4. V oblasti Čiara zvoľte štýl čiary a farbu pre vybrané okraje. Toto nastavenie sa použije pre všetky označené hrany.

 5. Posledné dva kroky zopakujte pre všetky hrany.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.