Defining Background Colors or Background Graphics

Môžete definovať farbu pozadia alebo použiť obrázok ako pozadie pre rôzne objekty v aplikáciiLibreOffice Writer.

To Apply a Background To Text Characters

  1. Vyberte znaky.

  2. Vyberte Formát - Znak.

  3. Kliknite na záložku Pozadie a vyberte farbu pozadia.

To Apply a Background To a Paragraph

  1. Umiestnite kurzor do odseku alebo vyberte niekoľko odsekov.

  2. Vyberte Formát - Odsek.

  3. Na stránke so záložkou Pozadie vyberte farbu alebo obrázok, ktorý má byť použitý na pozadí.

Tip Icon

To select an object in the background, hold down the key and click the object. Alternatively, use the Navigator to select the object.


To Apply a Background To All or Part of a Table

  1. Umiestnite kurzor do tabuľky vo vašom dokumente.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Na stránke so záložkou Pozadie vyberte farbu alebo obrázok, ktorý má byť použitý na pozadí.

  4. V rámčeku Pre vyberte, či má byť farba alebo obrázok použitý na vybranú bunku, riadok alebo celú tabuľku. Pokiaľ vyberiete niekoľko buniek alebo riadkov pred otvorením dialógu, zmeny budú aplikované na celý výber.

Tip Icon

You may also use an icon to apply a background to table parts.