Automatická kontrola pravopisu

LibreOffice je možné pri písaní nechať automaticky kontrolovať pravopis a červenou vlnovkou podčiarkovať možné zle napísané slová.

To Check Spelling Automatically While You Type

  1. Choose Tools - Automatic Spell Checking.

  2. Kliknite pravým tlačidlom na slovo podčiarknuté červenou vlnovkou a vyberte doporučované slovo pre nahradenie zo zoznamu alebo z ponuky Automatické opravy.

If you choose a word from the AutoCorrect submenu, the underlined word and the replacement word are automatically added to the AutoCorrect list for the current language. To view the AutoCorrect list, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Replace tab.

Podčiarknuté slovo môžete taktiež pridať do vašeho používateľského slovníka vybraním voľby Pridať.

To Exclude Words From the Spellcheck

  1. Vyberte slová, ktoré chcete vyradiť.

  2. Otvorte ponuku kliknutím na pole Jazyk v stavovom riadku.

  3. Choose "None (Do not check spelling)".

Vytvorenie nového slovníka.

Pridanie výnimiek do zoznamu automatických opráv

Checking Spelling and Grammar